CJ1W-OC211

Khối mở rộng 16-Output (Relay)

Giá:1.800.000 VNĐ

 

CJ1W-OD233

Khối mở rộng 32-Output (NPN)

Giá:2.800.000 VNĐ

 

CJ1W-ID232

Khối mở rộng 32-DC input

Giá:2.800.000 VNĐ

 

CQM1-PA203

Bộ nguồn cho PLC CQM1 / CQM1H

Giá: 900.000 VNĐ

 

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408